ISIAQ staat voor
International Society of Indoor Air Quality and Climate

Deze internationale vereniging werd in 1992 opgericht door ruim honderd personen uit wetenschap en praktijk als vervolg op een idee ontstaan tijdens het congres Indoor Air 1990 te Toronto, Canada.

ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu.

In Nederland is onder de vlag ISIAQ.nl een afdeling op 4 januari 2000 opgericht, als zelfstandige vereniging onder het Nederlandse recht.

ISIAQ.nl heeft als doel om een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis die binnen ISIAQ ontwikkeld is en de dagelijkse praktijk van het binnenmilieu alsook het nationaal beleid omtrent binnenmilieu.

ISIAQ.nl bestuur

Lada Hensen Centnerovávoorzitter (vanaf 2018)

Marcel Loomansvice-voorzitter (vanaf 2019)

Samuel de Vriessecretaris (vanaf 2023)

Piet Jacobspenningmeester (vanaf 2012)

Ineke Thieraufe-learning (vanaf 2009)

Begunstigers