Symposium ‘Een gezonde woningrenovatie gaat niet alleen om energie’ & ALV
Geen korte omschrijving
  • Aankomend event
  • Over 167d 12u 25m 35s

ISIAQ staat voor
International Society of Indoor Air Quality and Climate

Deze internationale vereniging werd in 1992 opgericht door ruim honderd personen uit wetenschap en praktijk als vervolg op een idee ontstaan tijdens het congres Indoor Air 1990 te Toronto, Canada.

ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu.

In Nederland is onder de vlag ISIAQ.nl een afdeling op 4 januari 2000 opgericht, als zelfstandige vereniging onder het Nederlandse recht.

ISIAQ.nl heeft als doel om een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis die binnen ISIAQ ontwikkeld is en de dagelijkse praktijk van het binnenmilieu alsook het nationaal beleid omtrent binnenmilieu.

ISIAQ.nl bestuur

Lada Hensen Centnerovávoorzitter (vanaf 4/2018)

Piet Jacobspenningmeester (vanaf 2012)

Lonneke Haanssecretaris (vanaf 4/2018)

Marcel Loomanscommunicatie (vanaf 6/2019)

Ineke Thieraufe-learning (vanaf 2009)

Begunstigers