Studentenbeurs ISIAQ.nl 2022

SAEYS_ISIAQ_Binnenmilieu_GT5R3858
Gepubliceerd op: 24 juni 2024

Note: though this page is in Dutch, international students that graduated at a Dutch University or University of Applied Sciences are also eligible for this student grant. Have a look at the documents (description, template) for detailed info.

ISIAQ.nl wil studenten graag nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie, die op 12-14 juni 2023 in Aken (Duitsland) zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.

Deze beurs is beschikbaar voor studenten die in de twee jaar (rekenend vanaf 15 oktober 2020) voorafgaand aan de conferentie zijn afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit in Nederland op een onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten. Dit betreft dus onderwerpen zoals thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel of akoestisch comfort en natuurlijk combinaties daarvan. Ook fysiologie en psychologie in relatie tot het binnenmilieu zijn onderwerpen die hiertoe gerekend kunnen worden, maar ook meer installatietechnische onderwerpen zijn welkom. We hanteren een ruim kader!

Geinteresseerd? Lees dan de info over wat we van je vragen hier. De template voor het abstract is hier te vinden.

De deadline voor indiening is 15 oktober 2022

Voor vragen kun je contact opnemen met ISIAQ.nl via secr@isiaq.nl