TNO rapporten

slider-bg-1

Hoe gezond is de lucht in je slaapkamer, klaslokaal of kantoor?

28 januari 2020 In 2019 deed TNO een uitgebreid literatuuronderzoek naar het effect van het binnenklimaat op onze gezondheid. Frisse buitenlucht is gezond, dus staat het terugdringen van stikstof, fijnstof en CO2 stevig op de politieke agenda. Maar moeten, en kúnnen we ook iets doen aan de luchtkwaliteit binnenshuis? Zie https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/1/hoe-gezond-is-de-lucht-binnen/

Openbaar eindrapport TKI Be Aware Bewustwording van binnenluchtkwaliteit in woningen

TNO 2020 R10627 Openbaar eindrapport TKI Be Aware Bewustwording van binnenluchtkwaliteit in woningen: bronnen en effectieve energie-efficiënte interventie strategieën. Te downloaden van de TNO website.

Bevochtigingseisen in de zorghuisvesting, kennisbasis.

Literatuurstudie. In de praktijk worden vaak stringente eisen gesteld aan de relatieve vochtigheid terwijl de onderbouwing voor deze strikte eisen niet of zeer beperkt  in de wetenschappelijke literatuur kan worden teruggevonden. Dit onderzoek naar de noodzaak van luchtbevochtiging en de wijze waarop dat wordt gerealiseerd is opgezet om verduurzaming in de zorghuisvesting, met focus op het reduceren van het energiegebruik, te faciliteren. Energiebesparing in de zorg mag niet ten koste gaan van beschikbaarheid van functies, patiëntveiligheid, zorgkwaliteit en randvoorwaarden waarbinnen deze zorg moet worden geleverd.

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bevochtigingseisen-kennisbasis.pdf